Filters

Search for: [Description = Pług rotacyjny do uprawy gleby, znamienny tym, że w środkowej części długości tulei wirnika wykonany jest gwint zewnętrzny czterozwojny , którego zarys w przekroju prostopadłym do linii śrubowej zwoju stanowią półokręgi o średnicy d = 0,072Dn nominalnej ze środkami leżącymi na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej grzbietów gwintu odległymi od siebie w rozwinięciu o podziałkę normalną tn = 1,2d średnicy półokręgu zarysu z cylindryczną powierzchnią grzbietów zwojów przylegającą do gładzi roboczej z bruzdami gwintu tworzącymi komory robocze,przy czym skok linii śrubowej jest równy czterem podziałkom osiowym . to co odpowiada odległości między czołowymi płaszczyznami skrajnymi gwintu.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 07.01.1989.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information