Filters

Search for: [Description = Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, które ma kształt walca charakteryzuje się tym, że na walcu roboczym od strony wejściowej znajduje się występ pierścieniowy o stałej wysokości i szerokości, który usytuowany jest równolegle do powierzchni czołowych walca roboczego i ścięty powierzchnią płaską w strefie wejściowej i posiada wklęsłe powierzchnie boczne, o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, za występem pierścieniowym na walcu roboczym znajduje się występ śrubowy, stopniowo zwiększający swoją wysokość i szerokość, który posiada wklęsłe powierzchnie boczne o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, natomiast za występem śrubowym znajduje się występ pierścieniowy o stałej wysokości i szerokości, który usytuowany jest równolegle do powierzchni czołowych walca roboczego, przy czym występ pierścieniowy posiada wklęsłe powierzchnie boczne o promieniu równym promieniowi walcowanej kuli, zaś za występem pierścieniowym znajduje się wgłębienie sferyczne o zarysie zbliżonym do kształtu walcowanej kuli.]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz ; Gontarz, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information