Filters

Search for: [Description = Kabel telekomunikacyjno\-transportowo\-energetyczny, posiada obudowę, przewód zasilający, przewód uziemienia, linię telekomunikacyjną. Charakteryzuje się on tym, że obudowa kabla posiada kształt zbliżony do wieloboku zaś w środkowej części obudowy kabla znajduje się linia telekomunikacyjna, natomiast w narożach obudowy kabla znajdują się energetyczne przewody fazowe robocze kabla, oraz przewód neutralny, natomiast w obudowie kabla pomiędzy przewodami fazowymi i przewodem neutralnym znajdują się kanały transportowe]

Number of results: 1

items per page

Klepka, Tomasz Nowicki, Maciej Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2017 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information