Filters

Search for: [Description = Ciepłownia charakteryzuje się tym, że w wirniku napędowym maksymalna wartość \(e\) stałego pierścienia, mierzona od osi wału jest mniejsza od wielkości i wynosi e » 0,9a, gdzie \(a\) jest długością łącznika łopaty. Wartość \(e\) jest długością nastawialnej podstawy czworoboku przegubowego sterującego katem nastawienia łopaty. W ściankach cylindr rozrządu i jego wewnętrznaj tulei, znajduje się trzy otwory.Z otworami współpracuję tłoczki. Każdy wręb wirnika pięciowrębowego ma zarys dwóch łuków dwóch cykloid przechodzących stycznie przy jego krawędzi w łuki okręgów. W wypukłych Ściankach pryzmatów wewnętrznej części korpusu umieszczonej w wirniku łopatkowym, wykonane są okna przepływowe o obrysie prostokątnym, łaczące krościec osiovy z mlędzyłopatkowymi komorami roboczymi. Dwa króćce zasilania maszyny grzewczej maję zawory, których walcowe gniazda połączona sę bezpośrednio z gładzie cylindra cztersma krótkimi szczelinowymi kanalawi równoległymi do płaszczyzny wirników wrębowych, wykonanymi na wysokość\: okien zasilania płaszcza wirnika łopatkowego.]

Number of results: 1

items per page

Mączka, Wacław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 03.05.1988.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information