Filters

Search for: [Description = Środek do likwidacji, obloczeń, zawierający roztwory glikoli i poliglikoli, alkoholi, chlorków i innych soli metali alkalicznych oraz mocznika, składa się z roztworu odpadu poprodukcyjnego z metanolizy tłuszczy i olejów roślinnych z produkcji biopaliw, frakcji polarnej zawierającej glicerynę, niższe alkohole i produkty utylizacji, katalizatora w ilaści 30\-90% wagowo, innych odpadów poprodukcyjnych zawierających niższe alkohole w ilości 5\-60% wagowo, dodatkowo inhibitor korozji, korzystnie tiomocznik w ilości 0,1\-5% oraz związki azotowe, korzystnie mocznik lub saletrę amonową w ilości 1\-5% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze do 15°C, zaś dla temperatury poniżej \-15°C, dodatkowo nasycony roztwór chlorków, korzystnie chlorek wapnia w ilości 2\-20% wagowo.]

Number of results: 1

items per page

Sawa, Józef \d (1944- ). Hys, Lech. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 22.03.2004.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information