Filters

Search for: [Coverage = B21J 5\/08 \(2006.01\) Int. Cl. \; B21J 9\/06 \(2006.01\) Int. Cl. \; B21K 21\/12 \(2006.01\) Int. Cl.]

Number of results: 1

items per page

Samołyk, Grzegorz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.02.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.08.2014 BUP 17/14. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information