Filters

Search for: [Subject and Keywords = Capital] OR [Subject and Keywords = Entrepreneurship] OR [Subject and Keywords = Kapitał] OR [Subject and Keywords = Przedsiębiorczość \(ekonomia\)] OR [Title = Przedsiębiorczość \: jak pozyskać kapitał] OR [Creator = Paździor, Artur]

Number of results: 7

items per page

Janik, Wiesław Paździor, Artur

2011 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur

2018 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur Paździor, Maria

2017 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur Paździor, Maria

2014 (orig. and digital ed.)
book

Caputa, Wiesława Janik, Wiesław Paździor, Artur

2019 (orig. and digital ed.)
book

Paździor, Artur Frańczuk, Małgorzata Gałązka, Karolina Miszczuk, Magdalena

2014 (orig. and digital ed.)
book

This page uses 'cookies'. More information