Filters

Search for: [Title = Kompleksowy sposób pomiaru przewodzenia, przejmowania i przenikania ciepła oraz urządzenie do kompleksowego pomiaru przewodzenia, przejmowania i przenikania ciepła \: opis patentowy patentu tymczasowego nr 107489] OR [Creator = Korniluk, Wiktor]

Number of results: 8

items per page

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.09.1975.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 26.02.1977.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.07.1975.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 30.12.1976.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.07.1975.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Wyższa Szkoła Inżynierska Lublin. Uprawniony z patentu

Zgłoszono 31.12.1975.
Opis patentowy

Korniluk, Wiktor Sikora, Rober Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 01.12.1980.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information