Filters

Search for: [Title = Żeliwo sferoidalne perlityczne \: opis patentowy patentu tymczasowego nr 123606] OR [Creator = Fidecki, Mikołaj] OR [Creator = Gut, Henryk] OR [Creator = Maliszewski, Antoni]

Number of results: 1

items per page

Fidecki, Mikołaj Gut, Henryk Maliszewski, Antoni Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 05.02.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information