Title:

Sposób kształtowania radiatora : opis patentowy nr 219445

Oryginal title:

PL 219445 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kształtowania radiatora, zwłaszcza metodą kucia na gorąco charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płyty nagrzewa się w piecu do temperatury kucia na gorąco, następnie nagrzany półfabrykat umieszcza się w wykroju zamkniętym, który utworzony jest przez płytę dolną, matrycę stałą, matrycę przesuwną i dwie płyty oporowe boczne, po czym wprawia się matrycę przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej i spęcza się odcinek półfabrykatu oraz kształtuje się żebro, następnie zmienia się ruch matrycy przesuwnej na przeciwny i wycofuje się z ukształtowanego półfabrykatu matrycę przesuwną, następnie dogrzewa się półfabrykat, po czym powtórnie umieszcza się ukształtowany półfabrykat w przestrzeni roboczej i umieszcza się bloczek uzupełniający pomiędzy ukształtowanym półfabrykatem i matrycą przesuwną, z kolei przy bocznej ścianie ukształtowanego żebra umieszcza się przekładkę, po czym przemieszcza się stempel górny ruchem postępowym ze stałą prędkością w kierunku płyty dolnej i dociska się przekładkę do półfabrykatu, następnie wprawia się matrycę przesuwną w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku matrycy stałej i spęcza się kolejny odcinek półfabrykatu w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się drugie żebro

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.06.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 26.05.2014 BUP 11/14 ; Opublikowano 30.04.2015 WUP 04/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404274 (A1) 26.05.2014 ; Nr zgłoszenia: 404274

Coverage:

B21D 53/02 (2006.01) Int. Cl ; B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska