Title:

Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi : opis patentowy nr 219296

Oryginal title:

PL 219296 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi, zwłaszcza drążonych odkuwek osiowosymetrycznych z wewnętrznymi występami w kształcie linii śrubowej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie tulei umieszcza się przed trzema jednakowymi narzędziami w kształcie rolek oraz przed trzpieniem gwintowanym, na powierzchni którego znajdują się śrubowe występy, przy czym trzpień gwintowany znajduje się pomiędzy trzema narzędziami, następnie narzędzia wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, zaś półfabrykat wprawia się w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku narzędzi oraz trzpienia, w wyniku czego wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego narzędzi i redukuje się średnicę zewnętrzną półfabrykatu, w wyniku czego kształtuje się wewnętrzne występy śrubowe w półfabrykacie na trzpieniu, przy czym stosunek prędkości postępowej półfabrykatu do jego prędkości obrotowej jest równy skokowi kształtowanego gwintu, następnie po osiągnięciu przez półfabrykat położenia końcowego, wyłącza się ruch postępowy półfabrykatu i jednocześnie przełącza się na przeciwny kierunek obrotów narzędzi, w wyniku czego wprawia się ukształtowany wyrób w ruch obrotowy ze stałą prędkością oraz ruch postępowy ze stałą prędkością.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 04.04.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 14.10.2013 BUP 21/13 ; Opublikowano 30.04.2015 WUP 04/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398724 (A1) 14.10.2013 ; Nr zgłoszenia: 398724

Coverage:

B23G 7/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 3/08 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska