Title:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną : opis patentowy nr 219263

Oryginal title:

PL 219263 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się we wgłębieniu utworzonym przez dwa walce, o jednakowych średnicach oraz osiach równoległych do siebie i leżących w płaszczyźnie poziomej, które posiadają na obwodzie bruzdy pierścieniowe rozmieszczone w odległości większej od średnicy kuli, następnie walce wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku, przy czym prędkość obrotowa jednego z walców jest większa od prędkości obrotowej drugiego walca, po czym w wyniku obracania się walców, na których umieszczone są występy, rozdzielające bruzdy pierścieniowe, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, w efekcie czego wciąga się go między walce i redukuje jego średnicę, a następnie rozcina się go na części o objętości równej objętości kuli, zaś w wyniku oddziaływania wklęsłych powierzchni bocznych występów oraz spęcza się materiał, w efekcie czego otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Sposób realizowany jest w układzie, w którym walce obracają się w tym samym kierunku z taką samą prędkością obrotową, przy czym średnica walca obracającego się od strony półfabrykatu do dołu jest większa od średnicy walca obracającego się od strony półfabrykatu do góry

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 30.04.2015 WUP 04/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394838 (A1) 19.11.2012 ; Nr zgłoszenia: 394838

Coverage:

B21B 13/10 (2006.01) Int. Cl ; B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 37/16 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska