Title:

Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych : opis patentowy nr 219170

Oryginal title:

PL 219170 B1

Creator:

Bartnicki, Jarosław ; Tomczak, Janusz

Description:

Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych, zwłaszcza kłów na tulejach kłowych, składające się z piasty prowadzącej i tarczy kształtującej charakteryzuje się tym, że na piaście prowadzącej wykonana jest stożkowa powierzchnia wprowadzająca o określonej długości, zaś za stożkową powierzchnią wprowadzającą znajduje się walcowa powierzchnia prowadząca, następnie za walcową powierzchnią prowadzącą znajduje się tarcza kształtująca. Tarcza kształtującą posiada na powierzchni czołowej, od strony walcowej powierzchni prowadzącej, występy kształtowe o określonej wysokości. Kształt pojedynczego występu kształtowego jest obwiednią zarysu formowanego uzębienia czołowego. Powierzchnie robocze występu kształtowego mają zarys łukowy o promieniu wejściowym i promieniu wyjściowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 31.01.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.08.2013 BUP 16/13 ; Opublikowano 31.03.2015 WUP 03/15.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 397944 (A1) 05.08.2013.

Coverage:

B23P 15/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 53/28 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew