Title:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula : opis patentowy nr 219074

Oryginal title:

PL 219074 B1

Creator:

Pater, Zbigniew \d (1965- )

Description:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli, pozycjonowany jest przez prowadnicę pierścieniową i wprowadza się go między dwa walce, o jednakowych średnicach oraz osiach równoległych do siebie, które posiadają na obwodzie bruzdy pierścieniowe rozmieszczone w odległości większej od średnicy kuli, następnie walce wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku, z taką samą prędkością i jednocześnie w przeciwbieżny prostoliniowy ruch posuwisty z prędkością w kierunkach równoległych do siebie, przy czym w wyniku ruchu obrotowego walców, na których wykonane są występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, natomiast w wyniku ruchu posuwistego walców wgniata się występy umieszczone na walcach w półfabrykat redukując jego średnicę i rozcina się go na części o objętości równej objętości kuli, zaś w efekcie oddziaływanie wklęsłych powierzchni bocznych występów oraz spęcza się materiał, przez co otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Sposób realizowany jest w układzie, w którym walce obracają się wokół własnych osi w tym samym kierunku z taką samą prędkością obrotową oraz wykonują posuwisty ruch krzywoliniowy

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 31.03.2015 WUP 03/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394833 (A1) 19.11.2012 ; Nr zgłoszenia: 394833

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska