Title:

Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczonydo produkcji butelek przez rozdmuchiwanie : opis patentowy nr 219021

Oryginal title:

PL 219021 B1

Creator:

Płaska, Stanisław

Description:

Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego, przeznaczonego do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie, polega na wieloetapowym kształtowaniu profi lu temperatury preform. Przed pierwszym etapem grzania preformy podgrzewa się wtępnie do temperatury 50°C przez 15 s. Następnie preformy szybko podgrzewa się do temperatury nieco poniżej temperatury rekrystalizacji przez dostarczenie dużej ilości energii. W kolejnym etapie do preform nie dostarcza się energii cieplej, przez co następuje wyrównanie temperatur w przekrojach poprzecznych preform. Po tym procesie do preform dostarcza się energię cieplną w niewielkiej ilości, która ostatecznie nadaje profi l temperatury. W trakcie szybkiego i kształtującego podgrzewania preform z ich powierzchni intensywnie odprowadza się rozgrzane powietrze

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.12.2010 ; Zgłoszenie ogłoszono 02.07.2012 BUP 14/12. ; Opublikowano 31.03.2015 WUP 03/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 393496 (A1) 02.07.2012 ; Nr zgłoszenia: 393496

Coverage:

B29C 49/64 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska