Title:

Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce : opis patentowy nr 218836

Oryginal title:

PL 218836 B1

Creator:

Zniszczyński, Andrzej ; Włodarski, Piotr

Description:

Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce, na której rowery ustawiane są naprzemiennie i równoległe do kierunku jazdy, zaś koła rowerów znajdują się w rynnach, mocowanych wzdłużnie do ramy przyczepy, charakteryzuje się tym, że ma postać belki poprzecznej przechodzącej w poprzek ramy przyczepy, nad osiami pedałów rowerów, posiadającej prostopadłe do belki i równoległe do rynien, wypusty, umiejscowione naprzemiennie po obu stronach belki, zaś do wypustów mocowane są uchwyty, a końce belki przymocowane są rozłącznie do pionowych słupków wspornikowych przyczepki lub jej bocznych elementów konstrukcyjnych. Uchwyty posiadają szczęki, które zaciskane są śrubowym mechanizmem na rurze podsiodłowej roweru lub sztycy siodełka

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.02.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.08.2012 BUP 18/12 ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 393924 (A1) 27.08.2012

Coverage:

B60R 9/10 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska