Title:

Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi : opis patentowy nr 218814

Oryginal title:

PL 218814 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz

Description:

Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi, zwłaszcza wierteł krętych oraz nawiertaków i rozwiertaków charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch jednakowych segmentów, które po złożeniu tworzą stożkowy otwór o średnicy odpowiadającej średnicy kształtowanego wiertła oraz średnicy odpowiadającej średnicy grzbietu wiertła, zaś na stożkowej powierzchni otworu segmenty posiadają występy kształtujące rowki wiórowe wiertła pochylone względem osi segmentów o kąt odpowiadający kątowi pochylenia linii śrubowej wiertła, występy kształtujące rowki wiórowe wiertła posiadają w płaszczyźnie podstawy zarys poprzeczny odpowiadający zarysowi poprzecznemu rowka wiórowego wiertła, przy czym zarys poprzeczny występów kształtujących rowki wiórowe wiertła od płaszczyzny podstawy do płaszczyzny przekroju zmniejsza swoją wysokość zachowując kształt zarysu poprzecznego, którego wymiary zmniejszają się proporcjonalnie w stosunku do zarysu poprzecznego występów kształtujących rowki wiórowe wiertła w płaszczyźnie podstawy w ten sposób, że w punkcie przechodzi w powierzchnię walcową, ponadto segmenty posiadają dodatkowo wykroje przebiegające wzdłuż linii przecięcia występów kształtujących rowki wiórowe wiertła i powierzchni stożkowej otworu

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 30.09.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/1

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398570 (A1) 30.09.2013

Coverage:

B21C 25/02 (2006.01) Int. Cl ; B21K 5/04 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska