Title:

Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi : opis patentowy nr 218601

Oryginal title:

PL 218601 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tofil, Arkadiusz

Description:

Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi, zwłaszcza typu stopniowanych osi i wałków, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy zgrubienia i większej od średnicy najmniejszego stopnia wyrobu umieszcza się między dwoma prowadnicami i dwoma walcami klinowymi, mającymi po bokach pierścienie oporowe, następnie wprowadza się walce klinowe w ruch obrotowy z taką samą prędkością, przy czym obracające się narzędzia klinowe wcinają się w półfabrykat, wprawiają go w ruch obrotowy z prędkością, redukują jego średnicę i wywołują przemieszczenie materiału w kierunku osiowym, które ograniczone jest przez pierścienie oporowe, rozmieszczone po obu stronach walców klinowych, które działając na materiał powodują jego spęczenie z obu stron wyrobu i utworzenie zgrubień o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Sposób kształtowania realizuje się z użyciem obracających się walców klinowych, które mają pierścienie oporowe, umieszczone tylko z jednej strony walców klinowych, w którym przemieszczanie osiowe materiału z jednej strony narzędzi klinowych realizuje się swobodnie, a z drugiej strony ogranicza się przez pierścienie oporowe, które działając na materiał powodują jego spęczenie z jednej strony wyrobu i utworzenie zgrubienia o średnicy większej od średnicy półfabrykatu

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.03.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.09.2012 BUP 20/12. ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394249 (A1) 24.09.2012

Coverage:

B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 1/42 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska