Title:

Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami : opis patentowy nr 218598

Oryginal title:

PL 218598 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula, metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta, o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli, umieszcza się między dwoma prowadnicami oraz dwoma walcami, posiadającymi występy pierścieniowe, które rozmieszczone są w odległości większej od średnicy, następnie walce wprawia się w ruch obrotowy z taką samą prędkością, przy czym obracające się występy pierścieniowe, umieszczone na walcach wcinają się w półfabrykat, wprawiają go w ruch obrotowy, redukując jego średnicę i rozcinają go na części o objętości równej objętości kuli, po czym obracające się walce oddziaływują na nie wklęsłymi powierzchniami bocznymi występów pierścieniowych i spęczają je w wyniku czego otrzymuje się kule o średnicy, większej od średnicy półfabrykatu

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.11.2012 BUP 23/12. ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394738 (A1) 05.11.2012

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska