Title:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną : opis patentowy nr 218597

Oryginal title:

PL 218597 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się między dwiema nieruchomymi prowadnicami oraz dwoma walcami, o osiach równoległych do osi półfabrykatu, które na obwodzie posiadają bruzdy i pierścieniowe, rozmieszczone w odległości większej od średnicy kuli, następnie walce wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku, z taką samą prędkością i jednocześnie w przeciwbieżny ruch posuwisty w kierunku promieniowym z prędkością (v), przy czym w wyniku ruchu posuwistego oraz obrotu walców, które posiadają na obwodzie występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe, wgłębia się walce w półfabrykat, a następnie wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy i redukuje jego średnicę oraz rozcina go na części o objętości równej objętości kuli, zaś w skutek oddziaływania wklęsłych powierzchni bocznych występów spęcza się materiał, w wyniku czego otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Sposób realizowany jest w układzie, w którym jeden walec wykonuje ruch obrotowy (n) i posuwisty z prędkością (v), zaś drugi walec wykonuje tylko ruch obrotowyz prędkością (n)

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394836 (A1) 19.11.2012

Coverage:

B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska