Title:

Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi : opis patentowy nr 218582

Oryginal title:

PL 218582

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tofil, Arkadiusz

Description:

Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi, zwłaszcza typu stopniowanych osi i wałków, charakteryzuje się tym, że składa się z walca klinowego, umieszczonego w części środkowej narzędzia, oraz pierścieni oporowych, umieszczonych po obu stronach walca klinowego, prostopadle do jego osi, które mają powierzchnie robocze o zarysie prostym, wklęsłym lub wypukłym, umożliwiającym kształtowanie skrajnych części wyrobu w kształcie walców, stożków i sfer z półfabrykatu o średnicy mniejszej od średnicy zgrubień. Pierścień oporowy umieszczony jest tylko z jednej strony walca klinowego. Pierścienie oporowe umieszczone są po obu stronach lub jednej stronie walca klinowego, które mają powierzchnie robocze o kształcie śrubowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.03.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.09.2012 BUP 20/12. ; Opublikowano 30.01.2015 WUP 01/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 218582 (A1) 24.09.2012 ; Nr zgłoszenia: 218582

Coverage:

B21B 13/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska