Title:

Kocioł centralnego ogrzewania : opis patentowy nr 218467

Oryginal title:

PL 218467 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Bednarz, Adam

Description:

Kocioł centralnego ogrzewania, który ma kształt prostopadłościennej bryły, której ściany zewnętrzne stanowią płaszcz wodny, otaczający komorę spalania, wewnątrz której umieszczone są płytowe wymienniki ciepła, połączone hydraulicznie i mechanicznie z płaszczem zewnętrznym, przez który przepływa ten sam czynnik chłodzący, tworzące labiryntowy kanał przepływowy dla spalin, oraz wyposażony jest w ruszt wodny, charakteryzuje się tym, że płytowe wymienniki ciepła zawierają prostopadłościenne żebra, rozmieszczone w poprzek ścian bocznych płytowych wymienników ciepła, tworzące z tymi ścianami bocznymi kąt ostry w zakresie 15-40°, których swobodne końce skierowane są ku dołowi, a wysokość ich wynosi 10% odległości między płytowymi wymiennikami ciepła, przy czym ściany boczne płytowych wymienników, nie dochodzące do dna pieca, wystają poza dno tych wymienników, natomiast ściany zewnętrzne otoczone są izolacją termiczną, zaś ruszt wodny ma kształt rury o przekroju poprzecznym zbliżonym do trójkąta równoramiennego z wierzchołkami przechodzącymi w promienie okręgu koła z wierzchołkiem skierowanym do dołu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.12.2014 WUP 12/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395317 (A1) 07.01.2013.

Coverage:

F24H 1/26 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew