Title:

Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem : opis patentowy nr 217994

Oryginal title:

PL 217994 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ). ; Tomczak, Janusz ; Bartnicki, Jarosław.

Description:

Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w cylindrycznej tulei, na końcu której osadzona jest matryca, zakończona otworem kształtowym, zaś kształt otworu w matrycy odpowiada zarysowi przekroju poprzecznego wiertła, następnie uruchamia się ruch postępowy stempla, który przemieszczając się w cylindrycznej tulei ze stałą prędkością, wprawia w ruch posuwisty umieszczony w tulei wsad i powoduje jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością przez otwór kształtowy matrycy. Po osiągnięciu przez stempel położenia końcowego wyłącza się ruch postępowy stempla, a włącza się ruch posuwisty matrycy, która przesuwa się ze stałą prędkością w kierunku końca wyciśniętego półfabrykatu i w chwili zajęcia przez matrycę położenia końcowego wyłącza się jej ruch postępowy, a włącza się ruch obrotowy ze stałą prędkością i skręca się ukształtowany wcześniej półfabrykat, powodując ukształtowanie linii śrubowej wiertła. Proces realizowany jest w układzie, w którym stempel posiada stożkowy otwór i przemieszcza się ze stałą prędkością w cylindrycznej tulei w kierunku matrycy, powodując wyciskanie współbieżne oraz przeciwbieżne i ukształtowanie części roboczej i chwytowej wiertła, po czym następuje skręcanie części roboczej wiertła.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 02.05.2011 BUP 23/12 ; Opublikowano 30.09.2014 WUP 09/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394734 (A1) 02.05.2011.

Coverage:

B23P 15/32 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 11/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew