Title:

Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego : opis patentowy nr 218447

Oryginal title:

PL 218447 B1

Creator:

Kukiełka, Jerzy

Description:

Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego, przy użyciu piasku ulepszonego dodatkiem miału gumowego pochodzącego z recyklingu opon samochodowych i cementu w postaci kompozytu mineralno-cementowego, charakteryzuje się tym, że kompozyt mineralno-cementowy służący do wzmacniania podłoża gruntowego pod nawierzchniami drogowymi lub do poprawy przejezdności po gruntach piaszczystych bez dodatku cementu, uzyskuje się sposobem mieszania składników „in situ” lub w urządzeniach stacjonarnych poprzez dodawanie miału gumowego o uziarnieniu najkorzystniej D ≤ 2 mm do piasku, żwiru lub pospółki w stosunku wagowym do 10%, które miesza się z optymalną ilością wody tak, aby wskaźnik wodno-cementowy wynosił 0,4 < w/c < 0,8 i następnie zagęszcza się konwencjonalnymi metodami w temperaturze > 5°C, najkorzystniej > 15°C.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.06.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 02.01.2012 BUP 01/12. ; Opublikowano 31.12.2014 WUP 12/14

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 391572 (A1) 02.01.2012 ; Nr zgłoszenia: 391572

Coverage:

E01C 21/00 (2006.01) Int. Cl. ; E02D 3/12 (2006.01) (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew