Title:

Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych : opis patentowy nr 218402

Oryginal title:

PL 218402 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Bartnicki, Jarosław ; Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych charakteryzuje się tym, kształtowany półfabrykat - w postaci wstępnie ukształtowanej przedkuwki umieszcza się w obrotowym uchwycie, który wraz z półfabrykatem wykonuje ruch posuwisty ze stałą prędkością w kierunku narzędzi - trzech, jednakowych rolek roboczych oraz z uzębieniem stożkowym, zaś narzędzia - rolki robocze z uzębieniem stożkowym obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością, wprawiając w ruch obrotowy w przeciwnym kierunku ze stałą prędkością przesuwający się półfabrykat i kształtują na powierzchni stożkowej półfabrykatu uzębienie, przy czym trzy narzędzia - rolki robocze oraz z uzębieniem stożkowym rozmieszczone są na obwodzie co 120°, natomiast ruch postępowy obrotowego uchwytu z umieszczonym w nim półfabrykatem odbywa się do chwili osiągnięcia położenia końcowego, w którym kształtowane zęby uzyskują nominalną wysokość, po tym wyłącza się ruch postępowy obrotowego uchwytu, natomiast pozostawia się ruch obrotowy narzędzi - trzech rolek roboczych z uzębieniem stożkowym, które w tym czasie kalibrują stożkowy wieniec zębaty - wyrób.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.03.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.09.2012 BUP 20/12. ; Opublikowano 31.12.2014 WUP 12/14

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394247 (A1) 24.09.2012 ; Nr zgłoszenia: 394247

Coverage:

B23F 5/27 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 53/28 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew