Title:

Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej : opis patentowy nr 217753

Oryginal title:

PL 217753 B1

Creator:

Sikora, Janusz W. ; Garbacz, Tomasz ; Greškovič, František

Description:

Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo polimerowej, stanowiącej mieszaninę piasku z tworzywem termoplastycznym olefinowym, metodą wytłaczania z prasowaniem, przeznaczonej w szczególności do wytwarzania płyt chodnikowych i dachówek charakteryzuje się tym, że piasek miesza się z tworzywem olefinowym w stosunku 60-80 części masowych piasku i od 20 do 40 części masowych tworzywa olefinowego, pierwotnego lub wtórnego. Otrzymaną w procesie mieszania kompozycję wytłacza się za pomocą wytłaczarki jedno lub dwuślimakowej, przy czym temperatura w poszczególnych czterech strefach grzejnych układu uplastyczniającego wytłaczarki wynosi w strefie pierwszej 150-160°C, drugiej 170-175°C, trzeciej 180-190°C, czwartej 195-210°C. Wytłoczoną kompozycję piaskowo polimerową, umieszcza się w formie jedno lub wielogniazdowej prasy hydraulicznej i poddaje się procesowi prasowania wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem wynoszącym od 20 do 60 MPa.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.02.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.08.2013 BUP 17/13. ; Opublikowano 29.08.2014 WUP 08/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398067 (A1) 10.02.2012. ; Nr zgłoszenia: 398067.

Coverage:

C08J 5/00 (2006.01) Int. Cl. ; C08J 11/06 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 23/02 (2006.01) Int. Cl. ; C04B 14/06 (2006.01) Int. Cl. ; C04B 26/04 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 69/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj