Title:

Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie : opis patentowy nr 217378

Oryginal title:

PL 217378 B1

Creator:

Płaska, Stanisław ; Stączek, Paweł ; Reps, Krzysztof ; Sałata, Paweł

Description:

Urządzenia do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie składa się z pieca tunelowego z dwiema strefami grzewczymi z elementami grzewczymi umieszczonymi wzdłuż drogi przemieszczających się preform z reflektorami umieszczonymi naprzeciwko elementów grzewczych. Piec tunelowy zawiera strefę bez elementów grzewczych umieszczoną pomiędzy strefami grzewczymi oraz wentylatory do odprowadzania gorącego powietrza z tych stref. Ponadto przed piecem tunelowym umieszczona jest na drodze przemieszczanych preform strefa podgrzewania wstępnego. Do strefy podgrzewania wstępnego doprowadzone jest gorące powietrze za pomocą przewodu rurowego, które jest odsysane ze stref poprzez wentylatory umieszczone na bocznych ścianach tych stref.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; SMF Poland SP. Z. O.O. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 31.12.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 02.07.2012 BUP 14/12. ; Opublikowano 31.07.2014 WUP 07/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 393543 (A1) 31.12.2010. ; Nr zgłoszenia: 393543.

Coverage:

B29C 49/68 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj