Title:

Cienkościenna powloka porowata : opis patentowy nr 216419

Oryginal title:

PL 216419 B1

Creator:

Garbacz, Tomasz. ; Tor-Świątek, Aneta

Description:

Cienkościenna powłoka porowata stanowiąca powłokę porowatą zamkniętą z tworzywa termoplastycznego, zwłaszcza polichlorku winylu, naniesiona na drut stalowy, mający zwłaszcza przekrój poprzeczny kołowy charakteryzuje się tym, że w przekroju płaskim cienkościennej powłoki pole powierzchni jej pora zawiera się w przedziale od 0,005 do 0,035 mm2, korzystnie 0,025 mm2, zaś obwód pora zawiera się w przedziale od 0,4 do 0,7 mm, korzystnie 0,6 mm a wymiar liniowy pora nie jest dłuższy niż 0,3 mm, przy czym stosunek wymiarów pora zawiera się w przedziale wartości od 1,0 do 2,5, korzystnie 2,3 wymiaru liniowego największego do wymiaru liniowego najmniejszego.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 06.07.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 16.01.2012 BUP 02/12. ; Opublikowano 30.04.2014 WUP 04/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 391760 (A1) 06.07.2010. ; Nr zgłoszenia: 391760.

Coverage:

H01B 13/22 (2006.01) Int. Cl. ; B32B 15/08 (2006.01) Int. Cl. ; C08J 5/12 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj