Title:

Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 216310

Oryginal title:

PL 216310 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego, zwłaszcza wałków i osi drążonych charakteryzuje się tym, że kształtowany wyrób drążony - półfabrykat w postaci rury umieszcza się na dwóch napędzanych rolkach roboczych - narzędziach, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością, zaś trzecia rolka - górna obraca się z prędkością w tym samym kierunku, co rolki oraz i wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w kierunku promieniowym z prędkością w wyniku tego ruchu rolki zbliżają się do siebie, aby w końcowej fazie procesu - kalibrowania rozmieszczone były, co 120° +/- 20°, przy czym korzystne jest rozmieszczenie, co 120°, wówczas wyłącza się ruch posuwisty rolki, zaś obracające się rolki korygują ostatecznie niedokładności kształtu wyrobu drążonego. Półfabrykatem są odcinki prętów lub rur, co umożliwia obciskanie wyrobów w postaci osi i wałków pełnych oraz drążonych. Proces obciskania wałków i osi drążonych jest realizowany swobodnie lub na trzpieniu umożliwiającym uzyskanie dokładnych otworów w wyrobie lub otworów kształtowych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.08.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.03.2012 BUP 06/12. ; Opublikowano 31.03.2014 WUP 03/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 392275 (A1) 30.08.2010. ; Nr zgłoszenia: 392275.

Coverage:

B21B 23/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj