Title:

Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca : opis patentowy nr 215929

Oryginal title:

PL 215929 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Wójcik, Piotr

Description:

Urządzenie działa w ten sposób, że pracujący silnik turbinowy połączony poprzez skrócony dyfuzor z dyszą wylotu spalin emituje spaliny, których strumień wywołuje eżekcję chłodnego powietrza o strumieniu schładzającego spaliny. Ze schładzacza wypływa natomiast do otoczenia łączny strumień spalin i powietrza. W przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia śmigłowca w locie przez obcy statek powietrzny uruchamia się automatycznie urządzenie do dodatkowego schładzania spalin, wtedy po otwarciu elektrozaworów odcinających otwarta jest droga dla przepływu strumieni powietrza ze zbiornika w kształcie torusa poprzez przewody i przewody powietrzne i poprzez płaskie kanały zakończone dyszami de Lavala do strefy wypływu strumienia spalin z dyszy wylotu spalin. Zapoczątkowanie działania i działanie ciągłe urządzenia wymaga otwarcia elektrozaworu regulacyjno odcinającego poprzez który, a także poprzez przewody uzupełniane są ubytki sprężonego powietrza w zbiorniku.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 06.07.2009. ; Zgłoszenie ogłoszono 17.01.2011 BUP 02/11. ; Opublikowano 28.02.2014 WUP 02/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 388472 (A1) 06.07.2009. ; Nr zgłoszenia: 388472.

Coverage:

B64D 33/08 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj