Title:

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi : opis patentowy nr 216309

Oryginal title:

PL 216309 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami roboczymi z uzębieniami, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością oraz przemieszczają się promieniowo do osi wyrobu z prędkością powodując ukształtowanie wałka wielostopniowego z wieńcem zębatym, zaś trzy kształtowe rolki robocze z uzębieniami -narzędzia rozmieszcza się na obwodzie, co 120° +/- 20°, przy czym korzystnym jest rozmieszczenie, co 120°, przemieszczenie promieniowe trzech narzędzi rolkowych w pierwszej kolejności kształtuje stopnie o różnych średnicach na półfabrykacie, a następnie na jednym ze stopni kształtuje się uzębienie, po osiągnięciu przez rolki robocze - narzędzia końcowego położenia, wyłącza się ruch posuwisty promieniowy, a pozostawia się ruch obrotowy rolek roboczych, które w tym czasie usuwają niedokładności kształtu wyrobu wałka z wieńcem zębatym. Proces kształtowania wyrobów drążonych z uzębieniami realizuje się swobodnie lub na trzpieniu, który umożliwia uzyskanie dokładnych otworów cylindrycznych lub kształtowych. Proces wykonuje się na zimno lub na gorąco. Proces wykorzystuje się do kształtowania wałków z wieńcami zębatymi o zębach prostych, śrubowych, łukowych, daszkowych oraz innych wałków mających stopnie w kształcie wielowypustów i wielokarbów.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.08.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.03.2012 BUP 06/12. ; Opublikowano 31.03.2014 WUP 03/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 392276 (A1) 30.08.2010. ; Nr zgłoszenia: 392276.

Coverage:

B23P 15/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 53/28 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj