Title:

Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi : opis patentowy nr 216258

Oryginal title:

PL 216258 B1

Creator:

Bartnicki, Jarosław. ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi, obrotowych wyrobów stopniowanych, pełnych i drążonych, zwłaszcza stopniowanych, posiadające koła zębate z uzębieniem zewnętrznym o zębach prostych, wały napędowe narzędzi, wieniec zębaty o uzębieniu wewnętrznym prostym oraz listwę zębatą, i siłownik hydrauliczny, charakteryzuje się tym, że na płycie dolnej posadowione są dwie jednakowe wsporcze, w gniazdach płyt wsporczych osadzone są trzy jednakowe pary tulei łożyskowych, w których umieszczone są trzy jednakowe tuleje mimośrodowe, na obwodzie których nacięte jest uzębienie zewnętrzne proste, natomiast wewnątrz tulei mimośrodowych osadzone są zestawy łożysk stożkowych, w których łożyskowane są wały napędowe narzędzi, przy czym tuleje mimośrodowe z naciętym uzębieniem zewnętrznym, sprzężone są ze sobą za pomocą wieńca zębatego z uzębieniem wewnętrznym prostym, który osadzony jest pomiędzy trzema jednakowymi, obrotowymi rolkami ustalającymi, zaś w dolnej części wieńca zębatego z uzębieniem wewnętrznym prostym znajduje się koło zębate napędowe, zazębione z wieńcem zębatym wewnętrznym i osadzone jest na wałku pośrednim ułożyskowanym w płytach wsporczych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 04.04.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 08.10.2012 BUP 21/12. ; Opublikowano 31.03.2014 WUP 03/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394433 (A1) 04.04.2011. ; Nr zgłoszenia: 394433.

Coverage:

B21B 19/04 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 43/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj