Title:

Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi : opis patentowy nr 215890

Oryginal title:

PL 215890 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tofil, Arkadiusz

Description:

Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi, zwłaszcza typu stopniowanych osi i wałków, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy zgrubienia i większej od średnicy najmniejszego stopnia wyrobu umieszcza się między dwoma płaskimi narzędziami klinowymi, mającymi po bokach listwy oporowe, które wprowadza się w ruch przeciwbieżny z taką samą prędkością, przy czym przemieszczające się narzędzia klinowe wcinają się w półfabrykat, wprawiają go w ruch obrotowy z prędkością, redukują jego średnicę i wywołują przemieszczenie materiału w kierunku osiowym, które ograniczone jest przez listwy oporowe rozmieszczone równolegle do kierunku przemieszczania się narzędzi klinowych, które działając na materiał powodują jego spęczenie z obu stron wyrobu i utworzenie zgrubień o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Proces realizowany jest w układzie, w którym jedno narzędzie lub klinowe wraz z umieszczoną równolegle do niego listwą oporową lub listwami oporowymi wykonuje ruch posuwisty z prędkością i kształtuje wyrób, zaś drugie narzędzie jest stałe.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.03.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 10.09.2012 BUP 19/12. ; Opublikowano 28.02.2014 WUP 02/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394139 (A1) 08.03.2011. ; Nr zgłoszenia: 394139.

Coverage:

B21B 1/42 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj