Title:

Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznegowyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 215635

Oryginal title:

PL 215635 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego, charakteryzuje się tym, że składa się z płaskiej podstawy, na której umieszczone są wzdłużnie, równolegle do siebie w odległości większej od średnicy kształtowanej kuli występy o wklęsłych powierzchniach roboczych, które tworzą parami wykroje o zarysie walcowanej kuli, przy czym występy stopniowo zwiększają swoją wysokość na długości kształtowania, następnie występy posiadają zarys stały na długości kalibrowania, zaś na długości wyjściowej posiadają stopniowo zwiększający się promień zarysu powierzchni roboczej, co umożliwia łagodne wyjścia odwalcowanej kuli z wykroju. Narzędzie ma występy umieszczone na podstawie w kształcie walca.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.11.2012 BUP 23/12. ; Opublikowano 31.01.2014 WUP 01/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394735 (A1) 02.05.2011. ; Nr zgłoszenia: 394735.

Coverage:

B21B 17/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/10 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj