Title:

Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi : opis patentowy nr 215810

Oryginal title:

PL 215810 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula, metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi, polega na tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszczasię między dwoma narzędziami płaskimi posiadającymi występy, które rozmieszczone są od siebie w odległości większej od średnicy kształtowanej kuli, następnie narzędzia i wprawia się w ruch przeciwbieżny z taką samą prędkością, przy czym przemieszczające się występy wcinają się w półfabrykat i obracają go, jednocześnie redukując jego średnicę i rozcinają na części o objętości równej objętości kuli, po czym przemieszczające się narzędzia oddziałują wklęsłymi powierzchni bocznych występów i spęczają rozcięty półfabrykat, w wyniku czego otrzymuje się kule o średnicy większej od średnicy półfabrykatu. Proces realizowany jest w układzie,w którym tylko jedno z narzędzi wykonuje ruch posuwisty z prędkością, zaś drugie narzędzie jest stałe.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; p

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.11.2012 BUP 23/12. ; Opublikowano 31.01.2014 WUP 01/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394737 (A1) 02.05.2011. ; Nr zgłoszenia: 394737.

Coverage:

B21B 17/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/10 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 23/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj