Title:

Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego : opis patentowy nr 215512

Oryginal title:

PL 215512 B1

Creator:

Tofil, Arkadiusz ; Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz

Description:

Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego, składająca się z kół zębatych oraz tulei ślizgowych, charakteryzuje się tym, że na płycie dolnej posadowiony jest stojak lewy oraz stojak prawy, które od góry połączone są ze sobą płytą spinającą,zaś w stojaku lewym oraz stojaku prawym osadzone są cztery jednakowe tuleje ślizgowe, w których umieszczone są mimośrodowe koła zębate, które zazębione są z kołem zębatym pośrednim i kołem zębatym napędowym zamocowanym na wałku napędowym, natomiast wewnątrz mimośrodowych kół zębatych osadzone są wewnętrzne tuleje ślizgowe, w których znajdują się wały główne, na obwodzie wału głównego, w jego środkowej części umieszczony jest roboczy segment górny do dzielenia bezodpadowego, zaś na obwodzie wału głównego, w jego środkowej części umieszczony jest roboczy segment dolny do dzielenia bezodpadowego, przy czym roboczy segment górny i roboczy segment dolny przymocowane są do wałów głównych przy pomocy czterech jednakowych nakrętek dociskowych, zaś w stojakuprawym, pomiędzy wałami osadzony jest podajnik wsadu.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.12.2013 WUP 12/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395433 (A1) 24.06.2011. ; Nr zgłoszenia: 395433.

Coverage:

B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj