Title:

Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym : opis patentowy nr 215506

Oryginal title:

PL 215506 B1

Creator:

Gontarz, Andrzej ; Dziubińska, Anna

Description:

Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętymna dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, po czym ściska się przy wykorzystaniu bocznych stempli kształtujących przez co część materiału wsadowego przemieszcza się do góry wykroju wypełniając przestrzeń ograniczonąściankami dolnej matrycy oraz bocznych stempli kształtujących tworząc w środkowej części materiału wsadowego zgrubienie w postaci żebra, a następnie poprzez ruch górnej matrycy w dół kształtuje się zarys falisty żebra do chwili osiągnięcia założonych wymiarów półfabrykatu.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.12.2013 WUP 12/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395406 (A1) 22.06.2011. ; Nr zgłoszenia: 395406.

Coverage:

B21J 5102 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 13/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj