Title:

Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym : opis patentowy nr 215504

Oryginal title:

PL 215504 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że materiał wsadowy w kształcie płaskiej płyty układa się poziomo na dolnej matrycy pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, a następnie zaciska się górną matrycą z wykrojem o zarysie trójkątnym, po czym spęcza się przy wykorzystaniu ruchu bocznych stempli kształtujących, które przysuwają się do siebie w kierunkupoziomym przez co kształtuje się w wykroju w środkowej części materiału sadowego żebro o zarysie trójkątnym do momentu osiągnięcia założonych wymiarów półfabrykatu.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.12.2013 WUP 12/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395408 (A1) 22.06.2011. ; Nr zgłoszenia: 395408.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 5/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 13/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj