Title:

Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn : opis patentowy nr 215444

Oryginal title:

PL 215444 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- )

Description:

Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn charakteryzuje się tym, że wsad w postaci główki, odciętej ze złomowanej szyny, umieszcza się między dwoma klinami wstępnymi, znajdującymi się po jednej stronie narzędzi płaskich, które następniewprawia się w ruch przeciwbieżny z taką samą prędkością, przy czym przemieszczające się kliny wstępne wcinają się we wsad, obracają go, kształtując półfabrykat w postaci pręta o średnicy większej lub równej średnicy kuli, następnie narzędzia zatrzymuje się i przesuwa się półfabrykat na ich drugą stronę, umieszczając go między dwoma klinami, mającymi wzdłużne bruzdy o zarysie półokrągłym, po czym wprawia się narzędzia płaskie w ruch powrotny z jednakową prędkością, w czasie, którego przemieszczające się przeciwnie kliny kształtują kule, które w ostatniej fazie walcowania są odseparowywane od siebie w wyniku oddziaływania noży rozcinających. Proces realizowany jest w układzie, w którym tylko jedno z narzędzi płaskich wykonuje ruch posuwisty, zaś drugie narzędzie jest stałe.u

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 20.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.12.2013 WUP 12/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395350 (A1) 20.06.2011. ; Nr zgłoszenia: 395350.

Coverage:

B21B1/42 (2006.01) Int. Cl. ; B21B13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B23/00 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj