Title:

Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie : opis patentowy nr 212336

Oryginal title:

PL 212336 B1

Creator:

Pełczyński, Tadeusz Andrzej ; Lenik, Klaudiusz.

Description:

Stop o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do 2452 MN/m2 oprócz tytanu zawiera dodatki pierwiastków Cr, Fe, Si, Mn, Mo i V w ilościach od 1,2% wagowo do 4,5% wagowo każdego z nich. Stop zawiera dodatkowo w swym składzie dodatki pierwiastków takich jak Co i Ta w ilości od 1,5% wagowo do 3% wagowo. Dla uzyskania wysokiej wytrzymałości na rozciąganie tego stopu stosuje się zabieg przesycania polegający na wygrzewaniu go w zakresie temperatur 760°C - 800°C z następującym po nim chłodzeniem w wodzie, zaś po uprzednim przesyceniu tego stopu stosuje się starzenie w zakresie temperatur od 420°C - 440°C w czasie 50 godzin.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 18.12.2008. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.06.2010 BUP 13/10. ; Opublikowano 21.06.2010 BUP 13/10.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 386848 (A1) 21.06.2010. ; Nr zgłoszenia: 386848.

Coverage:

C22C 14/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj