Title:

Głowica wytłaczarska : opis patentowy nr 211501

Oryginal title:

PL 211501 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Tor-Świątek, Aneta. ; Kowalska, Beata

Description:

Głowica wytłaczarska, obrotowa skokowo, stosowana w linii technologicznej wytłaczania tworzyw polimerowych, usytuowana bezpośrednio za wytłaczarką, a przed urządzeniem kalibrującym, składa się z czterech połączonych części podstawowych: z części, stanowiącej kołnierz pierścieniowy oporowy, tworzącej połączenie ruchome z cylindrem układu uplastyczniającego wytłaczarki, z częśc, będącej korpusem, mającej wewnętrzny stożek ściety kołowy asymetryczny, z części walcowej, przylegającej do płaszczyzny ścięcia stożka, asymetrycznej z kanałem mimośrodowym dyszą, oraz z części w postaci wkładki kształtowej, przylegającej do kołowej powierzchni zewnętrznej części walcowej asymetrycznej, ale nie przesłaniającej kanału mimośrodowego - dyszy.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 11.07.2006. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.01.2008 BUP 02/08. ; Opublikowano 31.05.2012 WUP 05/12. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 380161 (A1) 11.07.2006. ; Nr zgłoszenia: 380161.

Coverage:

B29C 47/26 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj