Title:

Sposób wytwarzania powłok na rurach, zwłaszcza wymienników ciepła : opis patentowy nr 196925

Oryginal title:

PL 196925 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz.

Description:

Sposób wytwarzania powłok na rurach, zwłaszcza wymienników ciepła, polega na tym, że powłokę wykonuje się na nie zdemontowanej rurze wymiennika ciepła, powierzchnię rury oczyszcza się i poddaje obróbce strumieniowo-ściernej, następnie natryskuje się warstwę podkładową proszkiem zawierającym 5 - 20% Al, korzystnie 5% oraz Ni do uzyskania grubości przekraczającej 0,4 mm, a następnie natryskuje się metodą "na zimno" powłokę proszkiem typu NiCrBSi o zawartości 11 - 14% Cr do grubości warstwy przekraczającej 0,5 mm. Wykonaną powłokę nagrzewa się palnikiem gazowym lub wzbudnikiem indukcyjnym w celu przetopienia zewnętrznej warstwy połówki.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 12.10.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.04.2002 BUP 09/02. ; Opublikowano 29.02.2008 WUP 02/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 343208 (A1) 22.04.2002. ; Nr zgłoszenia: 343208.

Coverage:

B23P 6/00 (2006.01) Int. Cl. ; C23C 24/00 (2006.01) Int. Cl. ; C23C 28/00 (2006.01) Int. Cl. ; B23K 9/04 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj