Title:

Urządzenie odbierające : opis patentowy nr 196515

Oryginal title:

PL 196515 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Lakutowicz, Jerzy ; Sikora, Janusz ; Bociąga, Elżbieta

Description:

Urządzenie odbierające wytłoczynę z tworzywa polimerowego z linii technologicznej wytłaczania, zwłaszcza do odbierania wytłoczyny w postaci rurkowego elementu pławnego z jednoczesnym jego nawlekaniem na osnowę polimerową i następnie rozdzielaniem na segmenty, pozostające obciśnięte na nierozdzielonej, ciągłej osnowie, posiada osadzone w ramie dwa koła jedno napędzające z napędem elektrycznym oraz przekładnią kierunku ruchu gąsienic i drugie napędzane, na których porusza się gąsienica, składająca się z połączonych ze sobą ogniw. Ogniwa gąsienicy znajdują się na kole napędzającym i kole napędzanym i są wykonane w kształcie prostokątnych płytek połączonych sworzniami z umocowanymi wspornikami, na których za pomocą przegubów są umocowane szczęki ruchome, wyposażone w ostrza tnące, z rolkami, sterowane za pomocą suwaków.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 08.06.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 16.12.2002 BUP 26/02. ; Opublikowano 31.01.2008 WUP 01/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 348006 (A1) 16.12.2002. ; Nr zgłoszenia: 348006.

Coverage:

B29C 47/34 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj