Title:

Sposób i urządzenie do produkcji paliw płynnych : opis patentowy nr 196514

Oryginal title:

PL 196514 B1

Creator:

Sawa, Józef ; Hys, Lech.

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do otrzymywania oleju do produkcji paliw płynnych. Urządzenie składa się z ogrzewanego ekstraktora ślimakowego, hermetycznego zbiornika, destylatora i brykieciarki. Po wialni zamontowany jest śrutownik z wylotem do ekstraktora ślimakowego z wlotem zasilającym na około 1/4 długości przed końcem, zaś od strony zasilania śrutą przewód syfonowy na ekstrakt dochodzi do kolumny destylacyjnej, której chłodnica złaczona jest z ekstraktorem, zaś dolny odpływ ze zbiornikiem hermetycznym na suchy olej. Wylot ekstraktora połączony jest przenośnikiem z suszarką, a wylot suszarki połączony jest z brykieciarką. Otrzymany olej jest surowcem do produkcji paliw ekologicznych znanymi metodami przetwarzania gliceroli na estry metylowe, etylowe bądź propylowe.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 03.07.2002. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.01.2004 BUP 01/04. ; Opublikowano 31.01.2008 WUP 01/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 354845 (A1) 12.01.2004. ; Nr zgłoszenia: 354845.

Coverage:

C11B 1/10 (2006.01) Int. Cl. ; C10G 3/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj