Title:

Urządzenie do badania korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych : opis patentowy nr 196179

Oryginal title:

PL 196179 B1

Creator:

Pałka, Krzysztof ; Weroński, Andrzej (1938- )

Description:

Urządzenie do badań korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych składa się z podstawy, na której zamocowany jest silnik napędowy, na osi którego znajduje się krzywka, korzystnie wykonana z teflonu, która wymusza cykliczne odkształcanie próbki, zamocowanej w przesuwnym uchwycie, posiadającym szczęki chwytowe, wykonane z materiału izolacyjnego, przy czym środowisko korozyjne podawane jest poprzez układ kropelkowego podawania na porowatą otulinę, umieszczoną w rejonie maksymalnych naprężeń gnących w próbce, zaś wilgotność otuliny mierzona jest elementem pomiarowym i regulowana jest ilością podawanego środowiska, natomiast ilość cykli zmęczeniowych zliczana jest za pomocą licznika.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 06.11.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 20.05.2002 BUP 11/02. ; Opublikowano 31.12.2007 WUP 12/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 343742 (A1) 20.05.2002. ; Nr zgłoszenia: 343742.

Coverage:

G01N 3/32 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 17/00 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 3/20 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj