Title:

Urządzenie do wytwarzania powłok na elementach obrotowych, zwłaszcza grzybkach zaworów : opis patentowy nr 195952

Oryginal title:

PL 195952 B1

Creator:

Weroński, Andrzej (1938- ) ; Hejwowski, Tadeusz

Description:

Urządzenie do wytwarzania powłok na elementach obrotowych, zwłaszcza grzybkach zaworów składające się z podstawy na rolkach, na której zamocowany jest obrotowo stolik z przekładnią ślimakową, na wale której zamocowany jest zespół mocujący, znamienne tym, że napawany element obrotowy, zwłaszcza grzybek zaworu, przylega powierzchnią czołową do gniazda wykonanego w podkładce miedzianej, do powierzchni której dotyka chłodnica wodna umieszczona na poprzeczce stolika, zamocowanej na tulei osadzonej na izolatorze elektrycznym do powierzchni, której dotyka zespół szczotek komutator osadzonego na poprzeczce stolika, a tuleja napędzana jest silnikiem skokowym przymocowanym do poprzeczki stolika, zaś napawany element obrotowy, zwłaszcza grzybek zaworu, jest dociskany do podkładki miedzianej sprężyną opartą w gnieździe, a z drugiego końca opartą w gnieździe izolacyjnym osadzonym obrotowo w ułożyskowanej oprawie przymocowanej do poprzeczki stolika, zaś stolik zamocowany jest na wale przekładni ślimakowej przymocowanej do stolika i napędzanej silnikiem skokowym a stolik oparty jest w ułożyskowanym gnieździe przymocowanym do podstawy urządzenia podpartej na rolkach, zaś prostopadle do napawanej powierzchni elementu obrotowego, zwłaszcza grzybka zaworu, jest ustawiony palnik, korzystnie plazmowy.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 29.12.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 01.07.2002 BUP 14/02. ; Opublikowano 30.11.2007 WUP 11/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 344927 (A1) 01.07.2002. ; Nr zgłoszenia: 344927.

Coverage:

B23K 9/04 (2006.01) Int. Cl. ; B23P 6/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj