Title:

Urządzenie do wytwarzania powłok z gradientem składu chemicznego : opis patentowy nr 195951

Oryginal title:

PL 195951 B1

Creator:

Weroński, Andrzej ; Hejwowski, Tadeusz ; Kiełbiński, Jerzy

Description:

Urządzenie do wytwarzania powłok z gradientem składu chemicznego składa się z podstawy, do której jest przymocowana oprawa z dwoma zespołami rolek podpierających poziome ramię, do którego jest zamocowana listwa zębata przesuwana silnikiem skokowym, zamocowanym w nieruchomymgnieździe, a do końca ramienia zamocowana jest śruba, napędzana silnikiem skokowym, osadzonym w gnieździe ruchomym poprzez sprzęgło. Śruba jest ułożyskowana w gnieździe, nakrętka śruby jest zablokowana przed obrotem przy pomocy elementu blokującego w kształcie obudowy rurowej z pionową szczeliną, w której znajduje się nakrętka śruby. Palnik do natryskiwania gazowoproszkowego umieszczony jest na zewnątrz obudowy rurowej i przymocowany na obrotowym ramieniu do nakrętki śruby, przy czym palnik jest zasilany mieszaniną proszków podawaną z zewnętrznego podajnika, zawierającego zespół bliźniaczych zasobników. Ilość podawanych proszków w mieszaninie sterowana jest za pomocą układu elektronicznego, który określa położenie palnika względem obu osi pionowej i poziomej poprzez odczyt czujników obrotu, osadzonych na wałkach silników i skokowych i na tej podstawie według zadanego algorytmu dobiera skład chemiczny mieszaniny proszków.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 29.12.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 01.07.2002 BUP 14/02 . ; Opublikowano 30.11.2007 WUP 11/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 344926 (A1) 01.07.2002. ; Nr zgłoszenia: 344926.

Coverage:

C23C 4/00 (2006.01) Int. Cl. ; C23C 4/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj