Title:

Urządzenie do wykorzystania ciepła z dolnego źródła ciepła obiegu silnikowego : opis patentowy nr 195056

Oryginal title:

PL 195056 B1

Creator:

Laskowski, Stefan ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Urządzenie do wykorzystania ciepła z dolnego źródła ciepła obiegu silikonowego zabudowane jest w przestrzeni pierścieniowej, pomiędzy blokiem silnika i mokrą tuleją cylindrową o gładkiej powierzchni lub użebrowaną i składa się z jednego lub kilku torusów z zespołem dysz wtryskowych, co najmniej dwiema każdy, przedzielonych i dystansowanych tulejami dystansowymi. Nad najwyżej położonym torusem z zespołem dysz wtryskowych, w przestrzeni pierścieniowej umieszczony jest wstępny separator pary cylindryczny, dwuśrednicowy, z większą średnicą równą średnicy tulei dystansowych od dołu i łagodnym przejściem do cylindra o mniejszej średnicy, przy czym na tworzącej cylindra o mniejszej średnicy wykonane są otwory. Na łagodnym przejściu pomiędzy cylindrami wykonane są otwory cylindryczne o średnicy wielokrotnie większej od otworów górmych. Każdy torus wtryskiwacza posiada od zewnątrz jeden cylindryczny króciec gwintowany, zasilający, mocowany do torusa poprzez stożek wkładany do otworu promieniowego, mocowanego w bloku nakrętką.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 17.12.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 18.06.2001 BUP 13/01. ; Opublikowano 31.08.2007 WUP 08/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 337301 (A1) 18.06.2001. ; Nr zgłoszenia: 337301.

Coverage:

F01P 9/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj