Title:

Sposób i układ sterowania parametrami gazu uszczelniającego, zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych : opis patentowy nr 194387

Oryginal title:

PL 194387 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Warmińska, Anna ; Podkański, Marek

Description:

Sposób sterowania parametrami gazu uszczelniającego polega na tym, że sygnały prędkości obrotowej, sygnały ciśnień w szczelinach gazowych łożysk wzdłużnych, sygnały ciśnienia zasilania wewnątrz wału i sygnały ciśnień w strefach obwodowych kurtynek blokujących przekazuje się do bloku wzmacniającego, a następnie do bloku analogowo-cyfrowego, gdzie przekształca się je na sygnały cyfrowe, które przekazuje się do bloku logicznego, gdzie wyznacza się wartości wcześniej zakodowanych funkcji sterowania, będących sygnałami sterującymi, które przekazuje się do bloku wykonawczego, gdzie zamienia się je w wielkości sterujące działaniem elektrozaworów sterującymi wielkościami ciśnień i strumieniami gazu blokującego, doprowadzanych do stref obwodowych kurtynek blokujących. Układ składa się z podukładów w bloku przekształcających kolejne, poszczególne sygnały wygenerowane w czujnikach pomiarowych i wzmocnione w bloku wzmacniającym w sygnały cyfrowe.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 23.05.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2001 BUP 25/01. ; Opublikowano 31.05.2007 WUP 05/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 340272 (A1) 03.12.2001. ; Nr zgłoszenia: 340272.

Coverage:

F16C 32/06 (2006.01) Int. Cl. ; G05D 16/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj