Title:

Układ kształtowania mikroklimatu pomieszczeń : opis patentowy nr 178658

Oryginal title:

PL 178658 B1

Creator:

Wójcik, Wiesław

Description:

Układ kształtowania mikroklimatu pomieszczeń składa się z zespołu optycznego, skupiającego, wyposażonego w ekrany z folii aluminiowej, umieszczone na wyprofilowanych przegrodach zewnętrznych i innych elementach konstrukcji budowlanych. Pomiędzy ruchomymi nastawnymi przegrodami termoizolacyjnymi z mechanizmem i z fotoogniwami, potok świetlny przechodzi kolejno poprzez co najmniej jedną przezroczystą komorę termoizolacyjną z fotoogniwami, komorę absorboyjną z filtrem selektywnym. Ogrzany w komorze absorbcyjnej płyn, poprzez pompę, przetaczany jest do magazynu ciepła/chłodu i dodatkowego wymiennika ciepła. Magazyn ciepła/chłodu połączony jest odrębnym obwodem z pompą cyrkulacyjną i z pompą ciepła lub z pompami ciepła połączonymi szeregowo, a pompy/pompa ciepła połączone są odrębnym obwodem z zespołem grzewczym pomieszczenia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 29.12.1995. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.07.1997 BUP 14/97. ; Opublikowano 31.05.2000 WUP 05/00. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 312120 (A1) 07.07.1997. ; Nr zgłoszenia: 312120.

Coverage:

F24J 2/04 Int. Cl.6. ; F24D 11/02 Int. Cl.6. ; F24J 2/40 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj